ProGumi
ПРЕМИУМ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ И ДЖАНТИ - ЛЕТНИ, ЗИМНИ И ВСЕСЕЗОННИ ГУМИ.
Какво е баланс на гуми и можем ли и сами?

Какво е баланс на гуми и можем ли и сами?

12.12.2023 г.

Поддържането на гумите в оптимално състояние е ключово както за комфорта по време на пътуване, така и за сигурността на шофьора и пътниците.

Все пак автомобилните гуми контактуват с пътя и трябва да бъдат във форма, близка до перфектната, за да се държи стабилно самият автомобил, особено при високи скорости, както и да не причинява неприятни усещания на пасажерите.

Какво е баланс на гуми и можем ли и сами?

Източник на изображение: Canva

Опитните водачи знаят какво е баланс на гуми и колко често да се извършва при обслужването на автомобила. И за тях, и за тези, които не са напълно наясно с това понятие и самия процес, ще дадем малко повече разяснения.

Какво е баланс на гуми?

Балансът на гумите е качествен тогава, когато имаме равномерно разпределение на тежестта по всички части на колелото. 

Това означава, че говорим не само за самите гуми, контактуващи с настилката, но и за рамките, върху които се поставят, тоест джантите. Така че при баланса на гумите се проверява как работи ансамбълът от тези два компонента за всяко едно колело и при необходимост се правят корекции.

Кога една гума е балансирана?

За да се върти правилно което и да е колело на автомобила, то трябва да бъде идеално уравновесено. Това означава, че центровете на тежестта на гумата и на джантата следва да съвпадат, в противен случай се получава изкривяване, което може да доведе до различни проблеми. 

Само че тук си взаимодействат два компонента, а те най-малкото имат различен химичен състав - върху рамка от метал се поставя каучуков обръч.

Тези две части не само трябва да са добре прилепнали една за друга, но и да бъдат оптимално синхронизирани като разпределение на масата. 

Какво е баланс на гуми и можем ли и сами?

Източник на изображение: Canva

И затова именно се прави баланс на гуми - измерва се къде има отклонения и колко „бяга” центърът на тежестта, а щом това се установи, на правилните места се поставят различни тежести, за да се постигне търсеното равновесие.

Кога гумите се нуждаят от балансиране?

Гумите трябва да бъдат винаги балансирани. Разбира се, невъзможно е да се избегнат всички фактори, които нарушават крехкото равновесие. И дори да не можем непрекъснато да проверяваме баланса на гумите, то трябва да сме наясно със симптомите, издаващи, че нещо не е наред.

А тест за състоянието следва да се прави на всеки 10 хиляди, най-много 15 хиляди километра. Това в общи линии е приблизително равно на пробега на лек автомобил за период между 6 месеца и една година. 

Така казано, лесно стигаме до най-логичното решение - при всяка сезонна смяна на гумите трябва да се извършва и баланс. Това е абсолютно задължително, щом се използват едни и същи джанти с различни гуми. 

Но дори да имаме отделни зимни гуми и летни гуми и джанти за тях, то състоянието на равновесие между тях също трябва да се проверява редовно - преди всяко поставяне върху главината на колелото.

А какво да правят водачите, които разчитат на т.нар. всесезонни гуми? Те също трябва да знаят какво е баланс на гуми и да минават през проверка и евентуална корекция не по-рядко от веднъж годишно. 

При положение че се усети проблем, не бива да се чака, докато дойде времето по графика за обслужване, а да се направи тест възможно най-скоро.

Симптоми, които показват дисбаланс на гумите

Какво води до загуба на баланса на гумите?

Има най-различни фактори, включително:

  • попадане в дупки;
  • продължително паркиране на колата на неравно място;
  • екстремно спиране;
  • странични удари и т.н. 

Какво е баланс на гуми и можем ли и сами?

Източник на изображение: Canva

А щом се появи дисбаланс, той може да бъде статичен или динамичен. При първия се получава така, че в определена зона на протектора или около него гумата е по-тежка или по-лека от останалите части. Тогава колелото започва да се върти неравномерно и да „бие” вертикално. С други думи, да подскача нагоре и надолу. 

Когато пък загубата на равновесието е странична, тогава говорим за динамичен дисбаланс, като при такъв проблем пак има вибрации и колата започва да „тегли” в една или друга посока.

До какво води шофирането с небалансирани гуми? Зависи най-вече от това колко дълго оставяме проблема нерешен. Неизбежно е да възникнат минимални отклонения от равновесието, които поне в начална фаза са трудно доловими и не водят до видимо износване на гумите и други главоболия. Но ако ситуацията не бъде решена седмици или месеци наред, това вече започва да се отразява по-осезаемо.

Един от най-забележимите белези, който подсказва, че се нуждаем да посетим сервиза, за да проверим баланса на гумите, е неравното износване на протектора. Ако има участъци по външната част, които изглеждат по-изтрити в сравнение с по-голямата част от каучуковата повърхност, то това говори за разбалансиране на съответното колело. 

Щом установим неравномерно износване, трябва да се вземат мерки, понеже нарушеното равновесие постепенно започва да създава и други проблеми.

Натоварването от двете страни на съответната ос вече е различно, което увеличава натиска върху определени компоненти от окачването за сметка на други. 

Това впоследствие води не само до повече повреди и по-скъпи ремонти, но и поставя под въпрос комфорта и безопасността на водач и пътници по време на движение.

Освен неравномерно износване на протектора признак за проблем с баланса на гумите може да бъде и състоянието на някоя от джантите. Ако се е получило изкривяване вследствие на неравност по пътя или удар, то това компрометира равновесието на центробежните сили в колелото. 

Независимо дали сме установили неравно износване на гумите или деформация на джантите, трябва да се отправим към сервиза за решаване на проблема.

На какви етапи протича балансирането на гумите

Балансът на гумите следва точно определени стъпки, за да бъде извършен правилно и да имаме отново изправно работещи колела на автомобила.

Ето кои са основните етапи.

Сваляне на колелата от колата

Ако става дума за сезонна смяна на зимни с летни гуми (или обратното), то в процеса се включва също демонтаж на едните и монтаж на другите, който предстои да се използват. При такова действие балансът на гумите е задължителен.

Проверка на балансираща машина

Всяко колело се поставя върху този апарат, за да се направи тест за отклонения от равновесието. Машината изчислява в кои зони има нужда да се добавят допълнително тежести за постигане на баланс. Важно е да уточним още веднъж, че баланс се прави тогава, когато гумата вече е монтирана върху джантата.

Добавяне на тежести

Има лепящи или пълнещи елементи, които се добавят към колелото, като теглото на такъв компонент варира между 5 и 50 г. След като се извърши това действие, отново се проверява състоянието им чрез балансиращата машина.

Поставяне на колелото обратно на автомобила

С това приключва балансът на гумите, като е практически задължително да се прави ако не на четирите колела, поне по двойки на всяка от осите.

Какво е баланс на гуми и можем ли и сами?

Източник на изображение: Canva

Баланс на гуми - в сервиз или можем и сами?

След като обяснихме какво е баланс на гуми, то нека да се запитаме пак дали можем да се справим сами. 

Достатъчно е да си отговорим на следните въпроси:

  • Разполагаме ли с балансираща машина?
  • Знаем ли как да работим с нея?
  • Знаем ли как да разчитаме информацията, която тя ни дава?
  • Наясно ли сме какви грешки могат да се допуснат при баланса на гумите?

В случай че отговорът още на първия въпрос е отрицателен, това ни дава достатъчна насока дали е добра идея да се захващаме с експерименти. 

Ако също така не знаем как да работим с този сложен уред (вече с 3D визуализация в доста сервизи), то нека да оставим процеса в ръцете на специалистите

А те знаят как да избегнат и грешките при баланса на гумите като недостатъчно смазване, пропуск да премахнат старите тежести, монтирането на новите върху мръсна повърхност и т.н.

Заключение

Опитните шофьори са наясно с това какво е баланс на гуми и колко често трябва да се извършва.

Това е част от редовното и задължително обслужване на автомобила, като абсолютният минимум е да се минава през този процес поне веднъж годишно. Поддържането на равновесието в колелата отговаря не само за „здравето” на колата, но и за собственото ни удобство и сигурност.

Често задавани въпроси

Колко често трябва да се прави баланс на гумите?

Минимум веднъж годишно. Ако използваме летни и зимни гуми в различните сезони, то трябва да се извършва при всяка смяна на гумите. А в случай че забележим притеснителни симптоми или износване, и по-често.

Разрешено ли е да се управлява с небалансирани гуми?

Няма санкция, ако го правим, но със сигурност не е разумно да се шофира кола в такова състояние дълго време след установяване на проблема. Правилното разпределение на центробежните сили и натоварване са основата на стабилното движение на автомобила, както и на безпроблемната работа на всички системи по окачването.

Можем ли сами да направим баланс на гуми?

В общия случай - не. За да се справим, имаме нужда от балансираща машина, както и от набор задълбочени знания как се работи с нея. Можем да забележим отклоненията и с просто око, но не и да локализираме проблема, нито да го отстраним.

Този сайт използва бисквитки

ProGumi